Môi trường: TCBS Agar 

Hãng sx: Merck / Đức

Qui Cách: 500g/ Chai

Mã Hàng: 1102630500